Umowa Pełnego Serwisu

Najniższy i przewidywalny koszt użytkowania kserokopiarek nowych i używanych przez klienta!!!


Umowa Pełnego Serwisu to nowoczesna forma użytkowania kopiarek cyfrowych. Gwarantujemy klientom możliwość ciągłego kopiowania i drukowania bez niespodziewanych wydatków i z przewidywalnymi kosztami eksploatacji. Wszystkie koszty użytkowania urządzenia ponosi firma ANMIT, a nie klient:

  • Tonery i ich dostawa BEZPŁATNIE
  • Naprawy, części i przeglądy serwisowe BEZPŁATNIE
  • Materiały eksploatacyjne (oprócz papieru) BEZPŁATNIE
  • Reakcja serwisu na zgłoszenie w ciągu 24 godzin BEZPŁATNIE
  • Urządzenie zastępcze w razie poważniejszych awarii BEZPŁATNIE
  • Aktualizacje i modyfikacje wprowadzane przez producenta BEZPŁATNIE

W trakcie trwania umowy GWARANCJA DOŻYWOTNIA.

Koszt całkowity umowy pełnego serwisu dla kopiarek Kyocera*:

Każda wykonana kopia 0,04 zł netto

W przypadku umów serwisowych na maszyny innych producentów i na maszyny używane warunki cenowe będą ustalane indywidualnie z naszymi handlowcami.