DZIERŻAWA

DZIERŻAWA nowej kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki to nowoczesna forma zakupu cyfrowych urządzeń kopiująco-drukujących bez konieczności angażowania kapitału na ich zakup. Metoda polega na comiesięcznym ponoszeniu określonej ilości rat leasingowych za urządzenie. Po ich spłaceniu rat leasingowych, klient ma możliwość wykupu urządzenia na własność za symboliczną kwotę. Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.

Nasza firma współpracuje z dużą niemiecką spółką giełdową Grenkeleasing AG, obecną na niemieckim rynku od ponad 70-ciu lat. Owocem naszej współpracy jest bardzo uproszczona procedura przygotowania umowy leasingowej. Wszystkie formalności zostały ograniczone do minimum (potrzebne dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub KRS, dwa dowody tożsamości, podpisanie wniosku leasingowego).

  • Okres umowy: od 18 do 48 miesięcy
  • Wkład własny: niewymagany
  • Opłata przygotowawcza: do 366 zł

KOSZT DZIERŻAWY:

Okres dzierżawy 24 miesiące 36 miesięcy
Wielkość opłaty miesięcznej 120 PLN 80 PLN

*Wszystkie podane kwoty są wartościami netto; należy doliczyć 23% VAT