LEASING NOWEJ KSEROKOPIARKI

LEASING nowych kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek to nowoczesna forma zakupu bez konieczności inwestowania własnego kapitału.

Metoda polega na comiesięcznym ponoszeniu określonej ilości rat leasingowych za urządzenie. Po spłaceniu rat leasingowych, klient ma możliwość wykupu urządzenia na własność za symboliczną kwotę. Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.

Nasza firma współpracuje z dużą niemiecką spółką giełdową Grenkeleasing AG, obecną na rynku od ponad 70-ciu lat. Owocem naszej współpracy jest bardzo uproszczona procedura przygotowania umowy leasingowej. Wszystkie formalności zostały ograniczone do minimum; potrzebne dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub KRS, dwa dowody tożsamości, podpisanie wniosku leasingowego.

  • Okres zawarcia umowy: od 18 do 48 miesięcy
  • Stała stopa procentowa przez cały okres leasingowy
  • Wkład własny: niewymagany
  • Opłata przygotowawcza: do 366 zł

Przykładowy koszt leasingu kopiarki formatu A3:

Okres 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy
Wielkość opłaty miesięcznej 158 PLN 119 PLN 99 PLN

*Wszystkie podane kwoty są wartościami netto; należy doliczyć 23% VAT